Creative North – Workshop i omvärldspaning

9 februari
08:30 - 17:00
Presenteras av:

För att en ledare ska kunna agera framtidsinriktat krävs det att man har en hypotes om vart viktiga trender är på väg. I höstas bjöd klustret Creative North in Daniel Lindén från Kairos Future för att lära oss mer verktyg om strategi och trender. Nu kommer han tillbaka för en fortsättning och fördjupning i omvärldsanalys.

Det blir en praktisk onlinedag på Zoom under NMW veckan. Syfte med dagen är att lära oss ett analysverktyg och att vi under workshopen skapar en gemensam bild av hur kreativa och digitala branschen ser ut i norra Sverige.

Mer information hittar man här: https://en-gb.invajo.com/event/creativenorth/workshopiomvärldsanalys