Digitalisering i skolan

11 februari
12:00 - 17:00
Luleå
Vetenskapens hus

Luleå Kommun och Luleå tekniska universitet bjuder in till en eftermiddag om digitalisering i skolan. Du får lyssna på inslag om hur vi jobbar med införandet av programmering och digitalisering i skolan, fortbildning av lärare samt hur digitala verktyg kan användas för att stärka lärandet i skolan.