Digitalisering i skolan

11 februari
12:00 - 17:00
Luleå
Vetenskapens hus

Luleå Kommun och Luleå tekniska universitet bjuder in till en eftermiddag om digitalisering i skolan. Du får lyssna på inslag om hur vi jobbar med införandet av programmering och digitalisering i skolan, fortbildning av lärare samt hur digitala verktyg kan användas för att stärka lärandet i skolan.

13.00-13.10  Inledning av Maarit Skolchef

13.10-13.30 Skolan i Luleå digitaliseras – Britt-Marie Ejnestrand Chef IT/Adm BUF

13.30-14.00 Utvecklingsprojekt på gång – Agneta Hedenström och Per Jonsson Nilsson Verksamhetsutvecklare och Projektledare BUF

14.00-14.20 Digital kommunikation mellan hem och skola – Catharina Essberg Utvecklare BUF

14.20-14.40 Programmeringsstrategi i grundskolan – Lena Heikka utvecklingsledare och lektor matematik BUF

15.00-15.30 Uppdragsutbildning Programmering för lärare – Fredrik Bengtsson Lektor Luleå tekniska universitet

15.30-15.50 CodeWeek och programmering i klassrummet – Elisabet Dimeus Lärare Öhemsskolan

15.50-16.10 Molntjänster och digital undervisning – Johan Enström Lärare Residensskolan

16.10-16.45 Paneldiskussion Den digitala skolan 3.0 Hur gör vi rätt saker för ett bättre lärande?

16.45-16.50 Avslutning

Gratis och fri entré för alla!