Digitalisering och AI – möjligheter och utmaningar – Workshop

13 februari
11:00 - 12:00
Luleå
Vetenskapens hus
Presenteras av: