Föreläsningar om AI

13 februari
09:00 - 12:00
Luleå
Vetenskapens hus