Hur ska Norrbotten kunna växa när skolor måste stänga? 

11 november
10:00 - 12:00
Luleå
Vetenskapens hus
Presenteras av:

Lärarbrist hotar grön industrisatsning i norr.

Presentation av rapporten ”Närsamhället och bildning” med efterföljande panelsamtal och workshop.