Ole Mølgaard – There is something rotten in the state of Denmark

13 februari
13:45 - 14:15
Luleå
Kulturcentrum Ebeneser

Shakespeare-citatet från ”Hamlet” har bäring in i vår tid, en klassiker är en klassiker av en anledning – men här och nu åberopar vi det apropå tillståndet för public service i vårt södra grannland.

Hur kunde en ohelig allians mellan liberaler, danska folkpartiet och ”kultureliten” leda till att Danmarks Radio hamnade i en så stark politisk motvind att det resulterade i ett sparkrav på 20% och nya skarpa begränsningar för vad man får och inte får ägna sig åt? Vad har det för betydelse för lyssnare, tittare, demokrati och kultur? Kommer danskarna att märka någon skillnad?

Ole Mølgaard är den gäst som ska räta ut våra frågetecken. Ole har arbetat med media, kultur och ledarskap i mer än 20 år. Han är den enda icke-svenska ledamoten i Sveriges Radios styrelse och har tidigare varit direktör för Danmarks Radio (DR) samt rådgivare för NRK och ett brett spektra av kommersiella mediebolag i Norden. Med den utgångspunkten är Ole Mølgaard väl förtrogen med marknadssituationen och de politiska ramarna för medier i norra Europa och har ett särskilt intresse för dess betydelse för demokratin. Hur skapar man ett medielandskap där alla kan känna igen sig – oavsett etnicitet, religion eller socioekonomisk status? Är det ens möjligt idag, i en tid när högerpopulismens vindar är påtagliga?

Till det efterföljande panelsamtalet har vi bjudit in medierepresentanter från norra Sverige för att ventilera farhågor och strategier visavi det hot mot public service som sveper över Europa.