Panelsamtal – Medierna och demokratin

13 februari
14:15 - 15:00
Luleå
Kulturcentrum Ebeneser

Vi har samlat en panel av sakkunniga inom medieområdet för en diskussion om mediernas betydelse för en fungerande demokrati. Medierna benämns ofta som den tredje statsmakten: är det fortfarande legitimt i Facebooks tidevarv? Vem är det som sätter dagordningen: Ekot eller algoritmerna? Har tidningarna, radio och tv en gemensam fiende – eller ser de varandra som konkurrenter på en nationell och lokal marknad? Har nästa generations beslutsfattare vänt de traditionella medierna ryggen? Och hur stor betydelse har den lokala närvaron: kan en ny lokalredaktion i Övertorneå eller Södertälje vara räddningen?

Medverkande:

Anna Tornberg, Statens Medieråd; Kata Nilsson, Piteå-tidningen; Ole Mölgaard, medierådgivare; Eva Elke, Sveriges Radio Norrbotten; Jessica Rosengren, Norrbottens Media.

Samtalsledare: Susann Jonsson och Ronny Olovsson.