3 snabba frågor – Ida Östensson

Publiceringsdatum: 8 februari, 2018

Ida Östensson gästar Luleå och Norrbotten Media Week för att prata om #Metoo-rörelsen i Sverige. 

Ida Östensson är engagerad i #Metoo-rörelsen och grundare av stiftelsen Make Equal som arbetar med metoder för jämlikhet. Hon är också en av personerna bakom Fatta-rörelsen som verkar för samtycke i både praktik och lagstiftning.

1. Vad ska du tala om idag?

Jag ska prata om #Metoo med ett mediefokus. Framförallt kommer jag att fokusera på medias bild av sexuellt våld och hur det framställs genom rubriksättning, val av intervjuperson och var man lägger ansvaret. Vem som framställs som förövare och vem som är offer. Och vilka normer som skapas och bibehålls via medias framställningar.

2. Vad vill du att besökarna tar med sig härifrån idag?

Att män tar med sig ett självansvar och att kvinnor, transpersoner och icke binära personer känner sig stärkta. Och att alla vet vad man kan göra för att ta den här rörelsen vidare.

3. Hur tar vi #Metoo vidare?

Alla måste fundera över vad man själv har makt att förändra. Till exempel kan en pappa tala med sin son om vad man kan förändra för att samhället ska bli mer jämlikt. Som medlem i en förening kan man arbeta för att ta fram policys som verkar för jämställdheten och som ledare är det viktigt att man ger stöd för jämställdhet på gräsrotsnivå. Som man kan man bjuda in till killmiddag.

Efter Ida Östensson följer ett panelsamtal om hur vi tar #Metoo-rörelsen vidare.