”Alla organisationer kan vara innovativa med rätt verktyg”

Publiceringsdatum: 5 februari, 2019

Sofie Lindblom är expert på innovation, har hunnit med att jobba som Innovationschef på Spotify och utsetts till en av Europas 50 mest inspirerande kvinnor inom tekniksektorn. Idag arbetar hon världen över som VD för ideation360, bolaget som hon även var med och startade. Med konkreta verktyg och metoder hjälper ideation360 företag och organisationer att bygga upp sin innovationsförmåga baserat på sina unika förutsättningar.

Sofie har en grundtro på att alla organisationer kan vara innovativa om man är duktiga på att hitta och använda sig av sina styrkor.

– Det finns en fördom om att innovation är något fluffigt och svårt, och tyvärr finns det väldigt få i ledande position som investerar i att lära sig området. Inte så många vet att det i dagsläget finns en hel del forskning och standardiserade sätt att arbeta på som man faktiskt ger effekt.

Hon menar på att det finns en okunskap som leder till att man inte riktigt hittar rätt väg i företagen. Däremot kan alla känna av den här tidens förändringshastighet som i sig gör att det finns en förståelse för att dagens företag behöver förändras för att hålla sig kvar på marknaden. Det finns med andra ord ett stort behov av att göra snack till verkstad. Alltså en önskan om att veta hur man gör rent praktiskt för att vara med och skapa trender istället för att försöka sälja gårdagens trender.

– Det är där vi kommer in, man kan se oss som en innovations-PT som tränar företagen att skapa rätt förutsättningar för att ta tillvara på bra idéer och på så vis skapa innovation. Vi kikar på allt som kan vara innovationsfrämjande som till exempel processer, styrmodellen och själva projektportföljen.

Den som beger sig till Sofies föreläsning tisdag 12 februari under NMW kan räkna med att få med sig en bred verktygslåda för att skapa innovativa processer att ta med sig till jobbet eller för att ta sig fram i den egna karriären.

Föreläsningen är kostnadsfri och är en inspirationsaktivitet i projektet Intersective Innovation och en del i seminarieserien ”Tänk Nytt – och identifiera nya affärsmöjligheter” som handlar om att ge företag metoder för innovationsdriven affärsutveckling.