Anna Österlund till NMW 2022

Publiceringsdatum: 28 september, 2022

Anna Österlund, partner och projektledare på Placebrander är en av våra keynotes under NMWs VIP-event 10 november. Anna kommer att prata om konsten att skapa en attraktiv plats!

”Det handlar om det som GÖRS på platsen, snarare än det som SÄGS om platsen.” Anna delar med sig av vilka trender Placebrander ser som exempelvis den holistiska platsutvecklingen, att utveckling för besökare och invånare växer ihop, hur flyttmönster faktiskt ser ut genom statistik. Dessutom kommer Anna att avslöja vilka det faktiskt är som driver utvecklingen av en plats framåt (det är inte riktigt de man tror)…

Anna Österlund har sin bakgrund inom besöksnäringarna men jobbar idag med uppdrag som handlar om att attrahera invånare, besökare och investeringar. Vass processledare, talare och projektledare som är van att röra sig i sammanhang där många aktörer behöver samverka.

Anna Österlund deltar i efterföljande panel: Missionsdriven innovation visar vägen framåt när Norrbotten ska växa.

Köp din biljett till NMWs VIP-event 10/11!