Cilla Benkö till NMW 2021

Publiceringsdatum: 26 januari, 2021

Hotad mediefrihet i världen och oberoende mediers betydelse

Oberoende medier utsätts för allt större press världen över. Vad får det för konsekvenser för demokratin? Hur ser utvecklingen ut i Sverige, i Europa och runt om i världen – och hur kan ledare för medieföretag, politiker och samhällsmedborgare i stort ta ett ansvar för att långsiktigt säkra oberoende mediers förutsättningar? Hör Sveriges Radios vd Cilla Benkö i en presentation som kastar ljus på utvecklingen och ger förslag som kan bidra till att stärka oberoende mediers roll i framtiden.

Cilla Benkö utnämndes till vd för Sveriges Radio 1 oktober 2012, efter att ha varit vice vd sedan 2009. Cilla Benkö har jobbat för Sveriges Radio i över 30 år, varav merparten av tiden som yrkesverksam journalist på nyhetsredaktionen Ekot, och har under perioden haft flera ledande befattningar.

Hon är en av tolv ledamöter i styrelsen för European Broadcasting Union (EBU), är ordförande för EBU:s Personnel Committe, och sitter i styrelsen för INSI, International News Safety lnstitute.

Cilla Benkö har tagit emot utmärkelser som årets Chef 2017 av tidningen Chef och HM.Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band 2020 för ”För framstående insatser inom svenskt mediaväsende”. 2016 tilldelades hon Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv-’ för sitt ledarskap och för att ha skapat en helt jämställd chefsorganisation på alla nivåer inom Sveriges Radio.

Inför sändningen – se mer info här: NMW 2021 Webbinar 10/2