Datorspel som motivation för lärande

Publiceringsdatum: 5 februari, 2018

Ny teknik öppnar för nya undervisningsformer— på några av skolorna i Luleå spelar eleverna datorspel som en del i lärandet. 

Måndagen i Vetenskapens hus inleddes med föreläsningar och workshops om programmering i skolan. Föreläsningen om dataspelsteknik för nya tillämpningar handlar om hur datorspel kan användas som ett verktyg i undervisningen för att motivera elever. Det här är något som eleverna på Måttsundsskolan och Antnässkolan i Luleå får använda sig av i sin utbildning.

— De har varit så taggade att få jobba på det här sättet. Tycker man att det är roligt så motiverar det till lärande, säger Agneta Hedenström, digital utvecklare i grundskolan på Luleå kommun.

Hon berättar att eleverna bland annat har skapat egna spel på en spelplattform. Tillsammans har de då skrivit berättelser där vissa sedan valts ut och använts för att skapa ett nytt spel. Då samarbetade man med LTU där studenter från lärarutbildningen tittade på den pedagogiska delen.

På Luleå Tekniska Universitet bedriver man arbete inom ämnet. Peter Parnes, professor i IT-teknik på LTU, tror på möjligheten att utveckla den klassiska belöningen med guldstjärnor på pappret till digitala belöningar i spelets värld.

— Genom att du får belöning i spelet blir du motiverad att studera mer. Det gör att vi kan få positiv feedback och det tycker människor om, säger Peter Parnes.

— Det blir en brygga till något du känner igen. Att man kan få sin idé realiserad i ett dataspel istället för en bild på väggen i klassrummet.