De politiker som är bäst på sociala medier vinner valet – Alan Rosenblatt

Publiceringsdatum: 1 februari, 2018

Sociala medier revolutionerade politiken, i USA tweetade Donald Trump sig till presidentposten. 

Nu är artificiell intelligens här, kommer robotar vinna nästa kampanj?

– AI erbjuder seriöst intressanta möjligheter, men det finns risker, konstaterar Alan Rosenblatt, professor med fokus på sociala medier och politisk debatt.

Han är gurun i Washington som politiker världen över vallfärdat till det senaste decenniet. Sociala medier som kampanjplattform för politiker är ämnet. Professor Alan Rosenblatt har i 25 år fördjupat sig i just politikens liv i sociala medier.

Vad är det viktigaste vi kan lära oss av Trump- kampanjen?

– Att det är viktigt att kampanjer behandlar sociala medier som den primära kanalen. Att man ger det arbetet högsta prioritet. Fler människor kommer att interagera med och lära sig om en kandidat via sociala medier än via någon annan kanal. Och eftersom Trump personligen publicerade på sociala medier skapade han en djupare och mer personlig kontakt med sina anhängare. Han kunde använda Twitter för att stjäla berättelsen från media. Men vi lärde oss också att ibland tog han initiativ på Twitter på ett kontraproduktivt sätt. Så det finns gränser för hur andra kandidater och kampanjer ska efterlikna sin användning av sociala medier.

Vilken framtidsfråga känner du att politiker måste engagera sig i?

–En sak som vi har lärt oss i USA är att väljarna har en kanske lite ny syn på vad som ska vara o entligt. Öppenhet är viktigt, men endast i den mån det bidrar till att hålla politiker ansvariga. Utöver det kämpar vi alla med attackerna på media. Ansträngningar att diskreditera media som falska nyheter är kännetecknet för auktoritära ledare. Men vi ser allt er liknande attacker i demokratiska samhället. Även från andra grupper. Vi måste återupprätta nyhetsmediernas trovärdighet, undervisa folket i skillnaden mellan rapporteringsfel och det avsiktliga försöket att desinformera.

Vilken inverkan kan AI ha på kampanjer på internet? Kan robotar ta debatten på sociala medier?

– AI erbjuder seriöst intressanta möjligheter. Det hjälper oss att behandla stora mängder av kommentarer från allmänheten i realtid. Detta öppnar dörren till större fokusgrupper för både kvalitativ och kvantitativ forskning. Det sagt är jag fortfarande motvillig att lita till AI för att skapa svar på människors frågor. Det kan fungera. Men det finns risker med det. Även ett fåtal felaktiga svar kan självklart orsaka allvarliga problem.

Hur ska vi se på utvecklingen, kokas allt ner till en mest känd-tävling?

– Jag tror att vi befinner oss i en mest känd-tävlingsfas. Men jag tror också att erfarenheten av de kända personer vi väljer så småningom kommer att leda oss till att återvända till mer professionella ledare. Som sagt tror jag att ännu mer professionella ledare måste lära sig hur man använder sociala medier och andra kanaler för att bli mer kända. Övergången till professionalism kräver det.

Har du sett några överraskande saker som strider mot den aktuella debatten?

– Det är för tidigt att veta säkert, men vi ser stöd för en devalvering av den berömda Donald Trump bland förortsrepublikaner, speciellt bland kvinnor. Det kan vara resultatet av en perfekt storm som konvergerar sina egna kontroverser, det stigande offentliga motståndet mot det sätt som män – särskilt mäktiga män – behandlar kvinnor.

Det är valår i Sverige, vilka är dina viktigaste råd till våra politiska partier?

– Sveriges particentrerade parlamentariska system skapar ett något annat sammanhang för den politiska användningen av sociala medier jämfört med USA:s kandidatsystem. Men svenska politiker kan och bör använda sociala medier för att öka sin makt inom sina respektive partier. Ju fler partier och politiker som symbiotiskt kan förstärka varandra i den nationella konversationen, desto mer politisk framgång kommer de att ha. Detta beror på att de bättre kan förankra det politiska stödet för sina dagordningar.

Alan Rosenblatt: 

Digital- och sociala medier-strateg, professor och debattör med över 25 års erfarenhet.

Hans arbete fokuserar på att använda digitala och sociala medier för att bättre förstå den allmänna opinionen, driva politiska kampanjer och utbilda allmänheten om viktiga frågor.

Alan Rosenblatt föreläser på Kulturens hus torsdag 8 februari kl 14.40.