Gästkrönika: Anna Degerman ”Möjligheter för alla människor att förverkliga sig själva – här”

Publiceringsdatum: 28 januari, 2016

En kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Luleå och Piteå visar att det finns närmare tusen företag inom denna sektor i våra två kommuner. Även om många av dem är enskilda firmor och bisysslor omsätter KKN-företagen tillsammans över 1,5 miljard. Tittar man på sysselsättningen handlar det om tusentals jobb.

Det är alltså en betydande verksamhet, både ekonomiskt och jobbmässigt. Dessutom är de kreativa näringarna viktiga ur andra aspekter – inte minst för städernas attraktivitet. Där kulturen och kreativiteten blomstrar där vill människor leva och bo. Även om man själv inte är verksam i ett sådant yrke så vill människor leva där man kan ta del av ett kreativt utbud och en kulturell miljö.

De kreativa näringarna är också viktiga för att bredda vårt utbud av attraktiva jobb utöver en redan stark industri- och tekniksektor för att stärka ett mångfaldsperspektiv och behålla våra unga talanger på hemmaplan. Det är självklart en framgångsfaktor för vår region att vi hela tiden utvecklar nya näringar och möjligheter för alla människor att förverkliga sig själva – här. Inte någon annanstans.

Den kartläggning som gjordes pekar också på att detta är ett område där Piteå-Luleå utmärker sig. Vi har en stor och levande KKN-sektor i vår region och där den finns kan den också växa. Det har vi tagit fasta på. Därför satsar vi från kommunerna och landstinget på att stödja och stimulera tillväxten på olika sätt. Det gäller till exempel musik och film, där vi verkar genom BD Pop och Filmpool Nord.

KKN-sektorn omfattar många olika delar. Den digitala spelbranschen är en näring som växer internationellt och där tittar vi på vilka förutsättningar som finns i vår region. Vi har ett tekniskt universitet och massor av systemutvecklare, men vi saknar kreatörerna, företagen och miljön för detta. Där hämtar vi nu idéer från våra samarbetspartners i Austin.

Ett annat aktuellt exempel är Bergströmska gården i Luleå där vi genom projektet Creative Nodes Fusion skapar en mötesplats för människor och företag. Tanken är att mötesplatsen ska bidra till korsbefruktningar som ger nya idéer och stimulerar tillväxten. Jag tror att denna satsning är ett första steg som kan utvecklas och bli till något större, som omfattar fler branscher. Man kan ta Media Evolution i Malmö som förebild och som en vision för framtiden.

Mötesplatser är viktiga för tillväxten, men också en ökad samverkan mellan branscher och företag. Därför är Norrbotten Media Week en mycket bra idé och helt rätt. Att kommunikationsbyråerna jobbar tillsammans och tar en starkare position, det är ett viktigt steg. Även om man är konkurrenter gör man detta i samarbete för att uppnå något större som är bra för länet. Det är ett jättebra initiativ från branschrådet i Luleå Näringsliv och Creative Norrbotten. Dessutom att det görs som ett samarbete mellan Luleå och Piteå, det är nytt och bra tänkt.

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun