Infrastruktur för livemusik i Norrbotten

Publiceringsdatum: 5 februari, 2018

 

BD Pop och Svensk Live håller en musikarrangörsträff med fokus på att utveckla livescener och spelningar i Norrbotten. Hur man ska få ett levande och bra kulturliv i Norrbotten stod på agendan.

Joppe Pihlgren är verksamhetsledare för Svensk Live, som har över 200 medlemmar och som är den svenska livemusikens röst samt medlem i popgruppen Docenterna.

Nyckelordet för dagens träff  är att utbilda både artister och arrangörer för att driva denna utveckling framåt i alla kommuner. Inte bara dem mest framträdande så som Luleå och Piteå.

Det finns ett starkt näringsliv för dem som bokar och gagepriserna har gått uppåt. Det finns ett system med pengar i näringslivet när det till exempel kommer till biljetterförsäljning. Här uppe i Norrbotten duggar det däremot inte tätt mellan spelningar.

— Det finns en genreindelning inom kulturlivet. Vissa får inga pengar, dem  slåss vi för. Det ska finnas ett rikt kulturliv i hela landet, säger Joppe Pihlgren.

Han tror också på utbyten på lägre nivå, med banden mellan kommuner. Och att inte ha så höga gage för spelningarna  Det har tillkommit ett samarbete med Västragötaland som har 49 kommuner. Arrangörsområdet är starkt prioriterat i Region norr i det nya upplägget.

— Det bör finnas ett potentiellt ställe för livespelningar per stad. Och för större städer som Luleå fler än ett. Det drömmer jag om att få ihop. En slags infrastruktur för livespelningar i Norrbotten, säger Joppe Pihlgren.

En arbetsgrupp tillsattes för att skissa på ideer och skapa nätverk för både nya och etablerade arrangörer.

— Det gäller att utveckla både arrangörer och artister. Vi kan skapa trygghet för en liten arrangör och visa dem att det finns hjälp och stöd. Det gör det mindre ångestladdat att arrangera en spelning och kan generera i fler, säger Joppe Pihlgren.