Jämställdhetsmyndigheten kommer till NMW – ett kul kvitto på intressant och unikt innehåll tycker vi som jobbar med NMW!

Publiceringsdatum: 24 januari, 2018

Jämställdhetsmyndigheten, som startade i Göteborg den 1 januari, ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete så att pojkar och flickor, kvinnor och män verkligen får samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Myndigheten ska arbeta med att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål och även erbjuda kunskap och stöd samt vara ett nav för samverkan.

En viktig fråga blir att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten ska bland annat också samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

Medarbetarna, som i dag är ett 50-tal, kommer från hela landet har olika bakgrund och kompetensområden. Generaldirektör Lena Ag, utredarna Sara Nilsson och Lisa Lindström finns på plats för att berätta mer om verksamheten.
Läs mer på www.jamstalldhetsmyndigheten.se