Källkritik med Emma Frans

Publiceringsdatum: 6 februari, 2018

Hur lär man unga att skilja på sann information, alternativ fakta och fake news? Emma Frans besöker Norrbotten Media Week och talar om vikten av källkritik.

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Hon har också skrivit boken ”Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams” där hon lär ut hur man på ett kritiskt sätt kan navigera sig genom det dagliga informationsflödet. Under tisdagen är hon en av deltagarna i samtalet ”EDUCATION: hur jobbar man med källkritik i dagens skola”.

– Källkritik är väldigt viktigt eftersom vi idag exponeras för alltmer information och desinformation via många olika kanaler. Det produceras mycket mer nyheter än tidigare och i produktionen av dessa nyheter är faktagranskningen inte alltid så noga, säger Emma Frans.

Hon upplever att ansvaret för granskningen av information i allt högre grad hamnar hos mottagaren.

– Förut var det redaktören som bar ansvaret för faktagranskningen. Idag hamnar ansvaret istället hos konsumenten. I och med det blir det också allt viktigare för konsumenten att ha metoder för att kunna skilja mellan information och desinformation.

Under samtalet lyfts frågan om hur man på bästa sätt kan sålla bort desinformation och fake news i nyhetsflödet. Emma Frans tror att man kan komma långt med ett vetenskapligt förhållningssätt där man bland annat söker nyhetens ursprungskälla, ifrågasätter eventuella bakomliggande ekonomiska intressen och försöker få en helhetsbild istället för att utgå från en enstaka källa.

– Genom ett kritiskt, vetenskapligt tänkande kan man bli bättre på att bedöma vad som är trovärdigt och vad som är osannolikt. Och i dagens informationsflöde behöver vi detta vetenskapliga förhållningssätt mer än någonsin.