Konst och musik med ny teknik, kreativa datorer och artificiell intelligens

Publiceringsdatum: 27 januari, 2016

I en lunchföreläsning på Vetenskapens hus kommer Peter Parnes, entreprenör, kreativ motor bakom Luleå Makerspace och professor vid Luleå tekniska universitet att berätta om hur teknik kan användas för att skapa konst och musik på nya sätt. Föreläsningen presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

– På LTU har vi ett fokusområde som heter just ”Gränsöverskridande konst och teknik” och jag kommer att berätta om några projekt därifrån, men också visa andra exempel. Ett av vår egna projekt handlar om att utveckla klassiska musikinstrument med hjälp av ny teknik.

– Det är fascinerande att se hur man kan jobba med datorer för att göra konst, dels fysiska saker till exempel med 3D-skrivare där man visualisera saker med matematik, dels hur maskiner kan skapa konst, exempelvis robotar som målar. Det blir ingen tung teoretisk föreläsning, utan mera av inspiration för att visa vad som görs och har gjorts.

– Några intressanta frågor i sammanhanget är: Vad är konst och vem kan kalla sig konstnär? Var går gränsen mellan konstnären och tekniken? Gränsöverskridandet är kontroversiellt och rymmer intressanta frågeställningar omkring kreatörsrollen och ny teknik.

– Det här är en aspekt på kreativitet i det nya medielandskapet; datorer som kan lära sig att göra saker och själva bli kreativa utifrån ett antal givna parametrar. Datorerna som kan skapa på egen hand, det som man kallar maskinlärande eller artificiell intelligens. Det är mycket som händer just nu på detta område och det är inte en fråga om, utan när och hur mycket som den nya tekniken kommer att förändra våra liv och samhällen.