”Lokala dagspressen en stark ställning”

Publiceringsdatum: 7 februari, 2018

En ny rapport visar att de Stockholmsbaserade medierna är kraftigt beroende av regionala och lokala mediehus. På NMW presenterades undersökningen som följdes av ett intressant panelsamtal om lokaltidningarnas betydelse.

Journaliststudenterna Lisa Johansson och Camilla Jara vid Södertörns högskola har, tillsammans med medieprofessorn Gunnar Nygren, studerat hur de fyra stora mediehusen i Stockholm bevakar Sverige. Med syftet att undersöka hur den nationella bilden av Sverige ser ut och vilka källor och ämnen som representeras i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Studien är en statistisk undersökning av en typvecka under året 2017 där 643 artiklar studerats.

Resultatet blev rapporten ”Sverige- en brottsplats eller en idrottsarena?” där det framkommer att fyra av tio nyheter utanför Stockholm handlar om brott, en fjärdedel om olyckor och knappa en femtedel om sport. Tillsammans står dessa för 84 procent av det som Stockholmsmedierna rapporterar om från övriga Sverige. Politik hammar på ynka två procent och ekonomi och näringsliv kring tre-fyra.

— Så om vi ska nå ut i nationella medier ska vi skriva om brott eller sport, konstaterar Ronny Olovsson, PR-strateg på kommunikationsbyrån Vinter, som ledde panelsamtalet.

— Jag är inte förvånad, man får köpa att intresset för kommunfullmäktige uppe i Gällivare inte har så stort intresse där, sa Niclas Rislund, ansvarig utgivare på Dagens Media, under panelsamtalet.

— Det blir en snedvriden bild, mer mord och hockeyprofiler är tydligen vad vi behöver. Men lokalmedierna täcker ett behov. Titta till exempel på Överkalix, som inte har en dagstidning. Då måste det vara mycket stor dramatik om det ska synas i riksmedierna. Vardagsfrågorna försvinner, att det öppnar ett nytt dagis når aldrig utanför Överkalix, sa Örjan Pekka, chefredaktör på Haparandabladet.

Vidare visar studien att riksmedierna är väldigt beroende av regionala och lokala medier då 50 procent av nyheterna i de stora mediehusen härleds från dem. Det är endast i 7 procent av nyheterna som det är märkbart att redaktionerna tagit fram dem själva.

— Det är skrämmande, att rikstidningarna tar de lågt hängande frukterna. Det som är lätt att skriva om eller bara ta rakt av. Där de själva är utan bevakning, konstaterade Mats Ehnbom, VD Norrbottens Media.

— Vi skriver i första hand för Norrbotten och det är vår huvudsakliga publik. Men man blir förbaskad, det finns seriösa och viktiga nyheter i Norrbotten, sa Lenitha Andersson-Junkka redaktionschef på Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren.

— Det är otroligt viktigt att lokalmedia är där och skriver om de som berörs av lokala beslut och att dagiset öppnar, sa Mari Gustafsson reporter på Piteå-Tidningen.

— Om man ser dagspressen som kollektiv har lokala dagspressen en stark ställning och en stark relation till sin publik. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en kris för journalistiken, det är en affärsmodell som gått sönder. Lokalmedier är viktiga ur en demokratisk vinkel, sa Niclas Rislund.