Nya Jämställdhetsmyndigheten är igång

Publiceringsdatum: 8 februari, 2018

Regeringen växlar upp arbetet med jämställdhet genom att starta en ny myndighet. Den presenteras idag på NMW.

Den första januari i år inrättades den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered utanför Göteborg. Med det övergripande målet att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete, så att flickor och pojkar, kvinnor och män, får samma möjligheter att forma både samhället och sina egna liv.

— Det är jättekul att få presentera den nya Jämställdhetsmyndigheten, 38 dagar ung. Inrättandet är en tydlig signal från regeringen att man vill växla upp jämställdhetsarbetet, säger Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten är precis som många andra myndigheter utlokaliserad utanför storstäderna för att få geografisk spridning i landet.

— Vi är ungefär 50 medarbetare från hela Sverige. Från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi är statsvetare, genusvetare, socionomer, lärare, poliser, åklagare och militärer. En utpräglad expertmyndighet med bred kompetens, säger Lena Ag.

Som förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken ska myndigheten verka för att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar drivs igenom.

— Vi samlar kraften, det är inte vi som ska göra allt jämställdhetsarbete. Alla samhällsaktörer är inblandade i det här arbetet. Vi ska stötta myndigheter, landsting och kommuner i deras jämställdhetsintegrering. Det ska vi göra genom att analysera utvecklingen mot de uppsatta jämställdhetsmålen.

Hur ser könsfördelningen ut i Jämställdhetsmyndigheten?

— Idag är det 70 procent kvinnor och 30 procent män, det är vi väldigt nöjda med. Men långsiktigt strävar vi efter en jämn könsfördelning.

På bilden från vänster: Lena Ag, generaldirektör, Sara Nilsson, utredare, Helena Löfving, kommunikatör och Lisa Lindström, utredare. Samtliga från Jämställdhetsmyndigheten.