Panel: Vilken roll har nyhetsmedia i den gröna omställningen i Norrbotten?

Publiceringsdatum: 6 oktober, 2022

Våren 2022 lanserade Norr Media Framtidsfabriken som bevakar industriboomen i norr från ett regionalt perspektiv och är ett samarbete mellan regionens morgontidningar NSD, Kuriren, Piteå Tidningen och Norran. 

Det utökade regionperspektivet i nyhetsmedias bevakning blir allt viktigare i takt med att dem gröna omställningen intensifieras. Därför räcker inte lokalmedia till i bevakningen av den gröna omställningen som sker i regionen. Kommungränser suddas ut, arbetsmarknaden breddas och det växer fram ett behov av mer samarbete och utbyte över gamla gränser. Lokalmedia behöver berätta mer – för att ge hela perspektivet.

Bakom grönifieringen finns nya konfliktytor, motstridiga intressen, förnyelsebehov och tempon som inte alltid går i takt. Lärdomar som behöver dras, möjligheter som ska utforskas, beslut som ska fattas. Detta ska bevakas och granskas och det är nyhetsmedias uppdrag att göra det. Vilken bild skapas av det nya norr i den bevakningen? 

Paneldeltagare:

Lenitha Andersson-Junkka, redaktionschef för NSD, Kuriren och Piteå-Tidningen, ansvarig utgivare för Kuriren, kuriren.nu och nsd.se

Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef Dagens Nyheter

Armi Rousu, kanalchef Sveriges Radio Norrbotten

Marcus Melinder, redaktionschef SVT Norrbotten

Köp din biljett till NMWs VIP-event 10/11!