Pär Lager: Motsatsen kan också vara sann.

Publiceringsdatum: 8 februari, 2018

Hur gör man egentligen för att lyckas få ett framgångsrikt företag med god kommunikation och ett vinnande ledarskap? Författaren, föreläsaren och företagsrådgivaren Pär Lager gästade NMW och pratade om kommunikativt ledarskap och spaning på omvärlden.

Tidigare har han arbetat som VD på Berghs School of Communication,  varit chef för affärsutveckling på Sifo/Observer samt chef för omvärldsanalys och strategi på Svenska Spel och politisk sakkunnig i Regeringskansliet. I dagsläget arbetar han som ordförande i flera styrelser samt som rådgivare och skribent. Under hösten 2017 gav han ut med boken ”Kommunikativt ledarskap i praktiken”.

Vill du utveckla ditt företag? Förbättra kommunikationen, stärka lagandan och försäljningen?

  Här kommer tips från coachen! 

  • Marknadsundersökning. Oavsett vilken typ av organisation du har, så gör en enkel marknadsundersökning. Det ger dig en bättre överblick av vad som saknas men även på sådant som är bra. Se det som en spaning på omvärlden och att motsatsen kan vara sann.
  • Glossofobi. Mellan 50-70% av befolkningen lider av glossofobi, rädsla att tala inför grupp. Detta kan man motverka genom att ha öppen kommunikation på flera plan. För att få höra allas röster kan man uppmuntra kommunikation via telefon, mail eller enskilt samtal. Det som fungerar bäst för individen. Detta kommer inte bara stärka banden inom företaget, utan kan även hjälpa till att utveckla varumärket.
  • Fokusera på det individuella. För mycket av fokusen ligger på yrkesrollen. En bra ledare skapar en bättre relation genom att bli lite personlig och genom att ha förståelse för den privata delen av medarbetaren. Detta kan leda till ökad kreativitet och viljan att prestera mer.
  • Kommunikativt ledarskap. Kommunikation betyder gemensamt. Bjud in dina medarbetare att bli delaktig på en högre instans inom arbetet. På det sättet kan dem bli mer engagerade och på så sätt gör det enklare att implementera tuffa förändringar och beslut som rör organisationen. Då är chansen större att förändringen blir lyckad.
  • Flippade möten. Våga ha lite flippade möten. Gör videopresentationer som skickas ut till deltagarna innan. På detta sätt blir det inga tråkiga presentationer på mötet och det lämnar mer utrymme för diskussion och beslutsfattning.
  • Feedback och återkoppling. En viktig del i kommunikation är feedback. Jobba mot ett aktivt utbyte av konstruktiv kritik kollegor emellan. Detta gäller både chef till medarbetare, medarbetare emellan och medarbetare till chef. En kultur av feedback minskar problem i organisationen. Tänk på att inte vara alltför negativ i kritiken utan försök hitta de bra bitarna också.  80 procent av feedbacken bör vara positiv för att vara stärkande.