Rak kommunikation vid kris – Kharley Bagley Smith

Publiceringsdatum: 1 februari, 2018

Orkaner, flodvågor och enorma översvämningar. Texas är hårt prövade när det gäller kriser – och kommunikation.

– Erfarenheten är att du måste använda flera tekniker för att lyckas, från gps-aktiverade mobilmeddelanden till dörrknackning, säger Kharley Bagley Smith, emergency services director, Hays County, Texas.
Terrorbrott. Naturkatastrofer. Plötsligt hotas hela samhällen av något och behovet av att kunna kommunicera snabbt och till alla medborgare blir akut. För Kharley Bagley Smith är problemställningen vardag sedan fem år tillbaka. Som samordningsansvarig i en region som varit minst sagt utsatt har hon haft anledning att fokusera på nya möjliga lösningar och tekniker.
Vad är den största utmaningen när en stor kris uppstår?
– Kommunikation! Tveklöst. Oavsett om det är intern eller extern. Utmaningen varierar beroende på katastrofens karaktär. En stor utmaning är att effektivt informera medborgarna om krisen. Det finns flera olika system som vi använder, men erfarenheten visar att vi måste använda flera metoder för att nå alla. I ett försök att nå fler medborgare använder vi en kombination av många olika metoder från gpsaktiverade mobiltelefonmeddelanden till larm via radiostationer och även dörrknackning.
Hur kan ny teknik och media hjälpa oss?
– Lokala tjänstemän eller katastrofspecialister bör ha etablerat en bra relation till lokala medier före en kritisk händelse för att nå ut via dessa. Sociala medier blir ett av de snabbaste och mest effektiva verktygen för att kommunicera med medborgarna, men du måste veta vad du gör här så att du inte orsakar mer skada än nytta. En strategi är att skapa ett Virtual Operations Support Team (VOST). Teamet består av personer som har utbildats för att skicka meddelanden på uppdrag av statliga enheter i katastroftider. Detta team kan också hjälpa till med att övervaka sociala medier för att rätta till felaktiga uppgifter. Dessutom skapar de en händelsessida tidigt och skickar ut säkerställd information via den kanalen. Det minskar utrymmet för felaktig information.
Vilka nya verktyg använder du i Texas och hur har det påverkat din prestation?
– Vi skickar ut nödmeddelanden via kommersiella mobiltelefonföretag genom gps-identifiering. Samma meddelande distribueras också genom att kontakta alla fasta telefoner inom det definierade området. Vi kan ta kontroll över elektroniska skyltar längs motorvägarna för att visa nödmeddelanden. Men, som sagt, ibland får vi gå dörr till dörr för att säkerställa att vi når alla i ett område.
Vilka är de tre viktigaste sakerna att ändra för att uppdatera våra system och strukturer för att fungera bättre?
– Att försäkra sig om att allmänheten är välinformerad om vad man ska göra i en kris gör stor skillnad. Användningen av automatiserade system har visat sig vara mycket fördelaktigt i vårt område. Vi kunde genomföra ett system med vattenmätare i hela Hays County som automatiskt skickar ut varningar baserat på om vattnet stiger och flödeshastigheten. Det har underlättat för oss då översvämningar tyvärr är vanliga här.
Vilken typ av teknik kan hjälpa oss inom en snar framtid?
– Tekniken utvecklas ständigt, men jag skulle nog lyfta vikten av att inte underskatta värdet av att upprätthålla starka relationer mellan de myndigheter och nyckelpersoner vi har att förlita oss på när en kris inträffar. Att öva och förbereda sig är viktigast.

Lyssna till Kharley Bagley Smith på Kulturcentrum Ebeneser torsdag 8 februari kl 09.