Tre framtidsspaningar med Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer

Publiceringsdatum: 10 februari, 2016

 

  1. Bye, Bye byråer?

En byrå i London experimenterade nyligen med att göra automatiserad reklam. Budskapen skapades av datorer via algoritmer och budskapet anpassades efter hur de mottogs; stannade människor och läste, gick dom bara förbi och så vidare. De budskap som fick de bästa resultaten visades mer frekvent. Vi kommer säkerligen att se mer av automatiserad reklam i framtiden.

2. Programmatic ökar

Fler köper annonsplatser via programmatics idag och detta kommer bara öka i framtiden. Att få sitt budskap placerat på rätt plats utifrån kundens behov just då (baserat på data) gör det enklare för annonsörer att nå ut och ökar möjligheten för rätt konvertering.

3. Kreativitet och datakraft

Vem kommer att vara mest kreativ i framtiden; datorer eller människor? En fördel med datorer är att de har inga förutfattade meningar. Hur kommer till exempel människor att bli representerade och presenterade om invärdena kommer från data från till exempel Facebook istället för från människor? Det är aldrig det ena eller det andra, det är ALLTID både och.