”Vi kvinnor har tagit kontrollen nu” – Tarana Burke

Publiceringsdatum: 1 februari, 2018

Föga anade Tarana Burke att #metoo som hon använde första gången 2006 skulle få sådana konsekvenser – och påverka strukturer och beteenden i hela världen. Här i Sverige var det som om en fördämning brast, när våg efter våg av avslöjanden om sexuella övergrepp, sexualiserat våld och trakasserier mot kvinnor sköljde över oss.

Hur kommer det sig att du startade #metoo 2006?
– Jag växte upp i Queens och redan i tidiga tonåren både såg och upplevde jag hur vi unga, färgade kvinnor blev marginaliserade och utsatta för sexuellt våld av män i vår närmaste omgivning. Ofta var det killar som vi lekt och vuxit upp med. Min kompis och jag ville supporta unga kvinnor och stoppa det sexuella våldet – helt enkelt för att jag inte stod ut med tanken på att se ännu en generation tjejer växa upp i samma situation som mig och tjejer före mig. Det blev starten för #metoo 2006. Hur skulle du beskriva vad som hände 2017, när Alyssa Milano använde taggen? – Det är fullkomligt fantastiskt att betrakta och vara del av det som hände 2017, när världens kvinnor fick nog.

Det enorma modet och styrkan, kraften när kvinnor runt om i världen står upp, sida vid sida, och tillsammans tar avstånd från sexuellt våld. Wow!

Vilka slags reaktioner har du fått hemma i USA?
– #metoo har lett till enorma reaktioner i USA, med oerhört kraftfulla resultat. Vi har fått se en rad kända män, fö- retag och organisationer med stor makt tvingas lämna sina uppdrag som en konsekvens av att kvinnor äntligen vågat stå upp och öppet berätta om sexuellt våld, om fruktansvärda övergrepp och trakasserier. Det är fantastiskt att se modet, att uppleva hur styrka sprids när vi kvinnor står vid varandras sida, mot våld och hur detta möjliggör att fler och fler vågar ta steget och berätta.

Nu går detta inte att stoppa. Hur går rörelsen i USA? Finns det en riktig förändring i hur män verkar och tänker?
– Reaktionerna i USA har, som jag sa tidigare, varit oerhört kraftfulla. Det har bara gått några månader sedan #metoo exploderade och det är ännu för tidigt att säga något om de långsiktiga effekterna. Men jag tycker mig se en ny dialog och nya sätt att se på och kommentera sexuellt våld och sexuella övergrepp. Jag hoppas att det är början på stora förändringar. I Sverige har vi i våg efter våg följt avslöjanden om sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor från en rad olika branscher och aktörer. Har du kunnat följa vad som hänt här? – Effekterna och på det sätt som #metoo påverkat Sverige är enormt fascinerande. Jag skulle vilja säga att Sverige är en bra förebild och modell för resten av världen. Jag hoppas att vi får se mer sådana konsekvenser och reaktioner i kölvattnet av #metoo även i andra länder. Enligt de rapporter jag hört har reaktionerna varit kraftfulla runt om i Europa, exempelvis i Frankrike och Storbritannien.

Finns det risk för att fokus i media hamnar på offentliga, kända personer och att den verkliga förändringen i samhället kommer av sig?
– Det stora arbetet handlar om att förändra strukturer, att respektera lika rättigheter för män och kvinnor. Hela det arbetet måste vi göra tillsammans, på alla nivåer i samhället. Det handlar inte om kändisar. Men att det nu blivit känt att många, många kända och respekterade personer med makt har använt – och i många fall fortfarande använder – sexuellt våld och övergrepp för att utnyttja kvinnor, har varit bra för att sprida kännedom kring denna oerhört viktiga fråga. Nu kan detta inte ignoreras längre. Från och med nu skapar vi vår egen media, med våra egna berättelser. Vi kvinnor har tagit kontrollen nu.

Hur kan vi ta det här till nästa nivå?

– Låt oss fortsätta arbeta tillsammans på djupet med dessa enormt viktiga frågor! Tillsammans måste vi fortsätta jobba framåt. Vad är dina förväntningar nu när du besöker Sverige och NMW? – Jag ser fram emot att lära mer av Sverige och höra om hur #metoo påverkar landet. Jag hoppas på att knyta nya kontakter och att bredda dialogen. Vilka förhoppningar och mål har du för 2018? – Jag hoppas att vi alla tillsammans kan fortsätta att utvidga #metoo och påverka på djupet. Jag kommer personligen att fortsätta utbilda unga, företag, myndigheter och beslutsfattare. Och jag hoppas att vi alla tillsammans fortsätter förmedla till alla kvinnor där ute att: Du är inte ensam. Vi finns här, för varandra.

Lyssna på Tarana Burke på Kulturens hus torsdag 8 februari kl 16-17.